Site icon Serbest Cihangir

Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

Deprem yükü

Türkiye Bina Deprem Yinetmeliği (TBDY)-2018, Madde 4.4.4’te, yapı taşıyıcı sistemi elemanlarının analiz ve tasarımında esas alınmak üzere, deprem etkisinin diğer yüklerle nasıl birleştirileceği aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

İki Doğrultudaki Yatay Deprem Etkilerinin Birleştirilmesi

Yönetmeliğin 4.4.2.1 maddesinde, yatayda birbirine dik doğrultudaki depremetkilerinin aşağıdkigibibileştireleceği belirtilmiştir.

Çelik ve Hafif Çelik Binalar

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) uygulanması durumunda (Madde 4.4.4.2 (a));

Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) uygulanması durumunda (temel tasarımı dışında) (Madde 9.2.5.2);

Çelik binalar için;

Hafif Çelik binalar için;

Burada E = EH ± 0.3EZ ‘dir.

Yük Tanımları

Birleşimlerde yer alan yüklerin tanımları aşağıdadır.

G: Sabit yük

Q: Hareketli yük

S: Kar yükü

H: Yatay zemin itkisi

E: Deprem etkisi

EH: Yatay deprem etkisi

EZ: Düşey deprem etkisi

EHX: X ekseni doğrultusunda yatay deprem etkisi

EHY: Y ekseni doğrultusunda yatay deprem etkisi

Konuyla ilgi diğer yazılar:

TS 500 Yük Birleşimleri

Çelik Yapılar Yönetmeliği Yük Birleşimleri 

Çelik Yapı Analizi İçin Yük Birleşimleri

Betonarme Yapı Analizi İçin Yük Birleşimleri

Beğendiyseniz paylaşın.
Exit mobile version