İçeriğe geç

Gerçekliğe Karşı Yanılsama

     Yaşamda sorunlar, ektiğimizle biçmeyi umduğumuz şeyler birbirinden tamamen farklı olduğunda ortaya çıkar.

     Temel paradigmalarımızın çoğu ve onlardan üreyen süreç ve alışkanlıklar, kendilerinden beklemeye itildiğimiz sonuçları hiçbir zaman vermeyeceklerdir. Kestirme yollar arayanlar, reklamlar, ayın programı eğitimi ve yetmiş yıllık kişilik etiği edebiyatı tarafından yaratılan bu paradigmalar aslında pratik çözüm yanılsamasına dayanır. Bu da temel ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı engellemekle kalmaz, o ihtiyaçları giderme yöntemimizi de etkiler.

Stephen R. Covey, Önemli İşlere Öncelik, Varlık Yayınları, 2005

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın