İçeriğe geç

Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yönetmeliği

Ahşap Bina
Fotoğraf: Albert Otiniano

Nihayet ahşap yapılar için de bir yönetmeliğimiz var artık. Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik, 24.03.2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Ahşap Yapılar ile ilgili olarak, ilk önce EN 1995-1-1:2004 standardının (Eurocode 5), 2005 yılında ulusal standart olarak kabul edilmesiyle, ahşap binalar için temel alınacak bir standarda  kavuşmuş olduk. Bu standart, 2015 yılında Türkçe’ye çevrilerek, TS EN 1995-1-1 olarak yayınlandı. Bununla birlikte, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY)-2018, Bölüm 12’de, ilk defa, ahşap binaların deprem etkisi altında boyutlandırılması ve birleşimlerinin düzenlenmesi ile ilgili kurallar belirlenmiştir.

Yeni yönetmeliğin ekinde bulunan, Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları, başta TBDY-2018 ile TE EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı, Genel Kurallar, TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları ve TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler standartları olmak üzere, konuyla ilgili, yürürlükte olan diğer standart ve yönetmeliklerle birlikte uygulanacaktır.

Yönetmelik, esas olarak, bina türü ahşap yapıları kapsamakla beraber, düşey ve yatay yük taşıyan diğer ahşap yapı sistemlerine de uygulanabilecek. Hem yapısal ahşap hem de kompozit yapı elemanlarının ve yapı sistemlerini kapsamaktadır.

Yeni yönetmelik, 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın