İçeriğe geç

Kategori: Çelik Yapılar

Kaynakların Etkin Kalınlıkları

 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK‘in 13.2.1, 13.2.2 ve 13.2.3 maddelerinde kaynakların etkin kalınlıkları belirtilmektedir. Buna göre; Tam penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlıkları, birleşen parçalardan ince olanın kalınlığına eşit olarak alınacaktır. Kısmi penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlıkları, kaynak konumuna ve kaynak ağzının tipine göre Tablo 13.1‘de verilmiştir. Enkesiti eğrisel kenarlı küt kaynakların etkin kalınlıkları, deneysel yöntemlerle farklı etkin kalınlıkların geçerliliği gösterilmedikçe, kaynak metalinin eğik yüzey hizasına kadar doldurulması halinde tablo Tablo 13.2‘de verilmiştir. Kaynak metalinin eğik yüzey hizasına kadar doldurulmadığı enkesiti eğrisel kenarlı küt kaynakların etkin kalınlıkları, Tablo 13.2‘de verilen değerler, esas metal yüzeyinden itibaren kaynak yüzeyine kadar…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Bulon Önçekme Kuvveti

 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK‘in 13.3.3 maddesinde, 8.8 ve 10.9 sınıfı bulonlar yüksek dayanımlı bulonlar olarak tanımlanmış ve bu bulonların kullanılacağı birleşimler, önçekme uygulanması gereken durumlar ve uygulanması gereken minimum önçekme kuvvetleri belirtilmiştir. Sözkonusu maddede, “aşağıda belirtilen durumlarda,  önçekme verilen yüksek dayanımlı bulonların kullanılması sağlanacaktır” denilmektedir. Sadece çekme kuvveti veya çekme kuvveti ile kesme kuvvetinin ortak etkisi altındaki birleşimler, Titreşim etkisi altında bulonların gevşemesinin tasarım koşulu olduğu birleşimler. Yönetmelikte uygulama ilgili olarak da şunlar belirtilmiştir: Montaj sırasında, tüm birleşim yüzeyleri, yüzey pullarından temizlenecektir. Bulonlara uygulanacak sıkma (ön çekme) yöntemi projelerde  açık bir şekilde tanımlanacaktır. Önçekme verilerek…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Bulon Delikleri Arası Uzaklıklar

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK‘in 13.3.6, 13.3.7 ve 13.3.8 maddesinde, bulonlar için açılan standart dairesel, büyük dairesel ve oval delikler arası ve eleman kenarına olması gereken uzaklıklar şu şekilde belirtilmiştir: Standart dairesel, büyük dairesel ve oval deliklerin merkezleri arasındaki uzaklık, bulon çapının üç katından az olamaz. Boyalı veya korozyon etkisinde olmayan boyasız elemanlarda, bir profil ile bir levhayı veya iki levhayı sürekli olarak birbirine bağlayan bulonların kuvvet doğrultusundaki aralıkları, birleşen ince parçanın kalınlığının 14 katından ve 200 mm’den fazla olamaz. Standart dairesel delik merkezinden, herhangi bir doğrultuda eleman kenarına olan uzaklık, aşağıdaki Tablo 13.9’da bulunan değerlerden…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak