İçeriğe geç

Kategori: Mühendislik

Mühendislik

“Mühendislik; bilgiye, tekniğe, sezgiye ve yargıya ilişkin çok geniş bir alanı kuşatır. Bazı mühendisleri matematikçilerden ve bilim adamlarından ayırmak zordur. Bunlar, özgün kuramlarla, güçlü bilgisayarlarla çalışırlar. Bazı mühendisler de teknisyenlere benzer. Bu tür mühendisler, uygulamacı, tecrübeye dayalı bir yaklaşımı benimserler ve neredeyse mistik denebilecek bir doğruluk algılayışına, hislerle çalışma anlayışına ve deneyime bağlı sezgiye sahiptirler.” James L. ADAMS

Beğendiyseniz paylaşın.
1 Yorum

Türkiye’de İnşaat Kalitesi ve Mühendislik

     Türkiye inşaat piyasasında (büyük ve kurumsal projeler ile gerçekten işini çok iyi yapan hatta dünya çapında isim yapmış inşaat firmaları ve büyük bir hassasiyet ve özveri ile işini yapan değerli mühendisler dışında), özellikle özel inşaatlarda işçilik, mühendislik ve denetim olarak genel bir kalitesizlik mevcut. Nitekim bunun somut örneklerini son yıllarda yaşanan depremlerde ve daha da düşündürücü ve vahim olanı kendi kendine yıkılan binalarda görüyoruz.      Bu durumun, elbette ki toplumsal kültür seviyesinden tutun da fiilen işin içindeki insanların eğitimi, ahlaki yapıları, karakterleri vb. bir çok nedeni vardır. Ancak belirli ve en önemli birkaç tanesini sıralayacak olursak; en…

Beğendiyseniz paylaşın.
1 Yorum

Mühendislik ve Meslek Ahlakı

     Ahlak, genel olarak insanın davranış tarzını ifade eden bir kavramdır. TDK Genel Türkçe Sözlüğü, “ahlak”ı “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları…” şeklinde tanımlar. Ancak TDK’nın yaptığı tanımlamada bir zorunluluktan bahsedildiği için bunun tam olarak “ahlak” kavramının karşılığı olmadığını düşünüyorum. Toplumsal kural ve davranış biçimlerine uygun davranmak bir ahlak ölçüsü olmakla beraber ahlak, daha çok, insanın kendi iradesiyle geliştirdiği davranış biçimidir. Ahlak, aynı zamanda insanın kişisel karakterinin de bir yansımasıdır. Bununla beraber insanın yaşamı boyunca aldığı eğitim, yaşam koşulları, inançları, çevresi, başından geçen önemli olaylar vb. bir çok etken davranış tarzını etkiler.     …

Beğendiyseniz paylaşın.
1 Yorum