İçeriğe geç

Kategori: Mühendislik

Yapı Taşıyıcı Sistemi

Yapı sahiplerinden, binalarının ne kadar sağlam olduğunu anlatırken; ‘binamızda şu kadar sayıda kolon var, ‘kolonlar şu kadar büyük’, ‘kolonlara şu kadar sayıda demir koyduk’, ‘şu kadar ton demir kullandık’ gibi lafları çok duyarız. Oysa bunların hiçbiri, bir binanın sağlam olup olmadığı konusunda tam bir bilgi vermez. Yapının taşıyıcı sistemi temel, kolonlar,  kirişler, perdeler ve döşemelerden oluşan bir bütündür. Yapının sağlamlığı konusunda doğru bir bilgi edinmek için taşıyıcı sistemi bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Kolonların sayısı, ebatları ve içerisindeki demir sayısı kadar, yeri, yönü, içerisindeki donatının yerleşimi ve düşeydeki sürekliliği de önemlidir. Özellikle perde betonların plan içerisindeki yerleşimi ve yönleri çok…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Türkiye’de İnşaat Mühendislerinin Durumu

Son yıllarda kötüleşen ekonomik koşulların en belirgin sonuçlarından biri de hemen her meslekten insanların büyük oranda işsiz kalmasıdır. Şüphesiz, bu durumdan inşaat mühendisleri de nasibini almıştır.  İnşaat Mühendisleri Odası (IMO) tarafından hazırlanan, İnşaat Mühendislerinin İstihdam ve Özlük Haklarına Dair Sorunlar/Çözüm Önerileri Özet Raporu’na göre,  inşaat mühendisleri, bugün ülke tarihinin en yüksek işsizlik seviyesiyle ile karşı karşıyadır. Aynı şekilde, özlük hakları konusunda da en kötü dönemi yaşamaktadırlar. İşsizlik Oranları IMO tarafından, Nisan 2021’de hazırlanan, Türkiye’de İnşaat Mühendisleri Gerçeği Raporu’nda, Türkiye’de, inşaat mühendislerinin işsizlik oranı %28,2 olarak tespit edilmiş. Yani her on inşaat mühendisinden üçü işsizdir. Raporda, genç mühendisler (35 yaş altı)…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Konu özellikle yükseköğretim olduğunda, eğitim kalitesini etkileyen bir çok faktör arasında, yükseköğretime geçiş şekli, insanın kişisel özellikleri ve öğrenme isteğinin en önemli faktörler olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde,  modern dünyanın eğitim sistemi, daha temel eğitim sırasında, insanlar, kişisel özelliklerine en uygun yükseköğretime yönlendirilecek şekilde oluşturulmuştur. Üniversitelerin başvuru, değerlendirme ve kabul prosedürleri bu sisteme uygun olarak, yükseköğretim programlarına en uygun öğrencileri seçecek şekilde hazırlanmıştır. Türkiye’de Yükseköğretime Geçiş Yükseköğretime geçişte, bu şekilde bir sistem oluşturmamış ya da oluşturamamış bizim gibi birçok ülkede ise, çoğunlukla ezberlenmiş bilgiyi, çok sınırlı bir süre içerisinde ölçen, katı bir sınav sistemi uygulanır. Öyle bir sınav sistemi ki; öğrenciler, genellikle…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak