İçeriğe geç

AutoCAD Sheet Set Manager

Bir çok genel doküman yönetim sistemi ve aracı olmakla beraber proje dokümanı yönetimi için AutoCAD’in, Sheet Set Manager (Türkçe, ‘Pafta Yönetim Aracı’ şeklinde söylenebilir) adında, çok güzel bir proje dokümanı yönetim aracı bulunmaktadır.

Proje çiziminin önemli aşamalarından biri de uygulama paftalarının oluşturulması, dağıtımı ve güncel tutulmasıdır. Bu, aynı zamanda, standardize edilmesi, ciddiyetle takip edilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreçtir. Aksi taktirde, güncel çizimlerin ve revizyonların takibi, onlarca hatta yüzlerce pafta arasından istenilen çizimlere ulaşılması, proje ilerledikçe veya değişiklikler oldukça pafta isimlerinde ve numaralarında karmaşıklık oluşması, sonradan ortaya çıkan çizimlere ait paftaların doğru olarak numaralandırılması gibi pek çok zorluk ve karışıklık kaçınılmaz olmaktadır.  Bu durum hem proje hem de inşaat sürecinde bir çok hataya sebep olmaktadır. İşlerin uzamasına dolayısıyla maliyet artışlarına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Projeler büyüdükçe bu durumun sebep olduğu hata ve kayıplar da artmaktadır.

Yapı projeleri gibi multi-disipliner, bir çok çizim, rapor, resim, metraj içeren, bunların yanında süreç boyunca bir çok değişiklik yapılan işlerde doküman yönetimi, işin en önemli süreçlerinden biridir. Hem gereklilik hem de sonuçları itibariyle bu kadar önemli olan bir süreç, proje çizen bir çok mimar ve mühendis tarafından göz ardı edilmektedir.

AutoCAD Sheet Sets

Sheet (Pafta), bir çizim dosyasından alınan bir layouttur.  Sheet Set (Pafta Seti) ise bir veya birden fazla çizim dosyasından alınmış birçok çizim paftasından oluşan, adlandırılmış, organize bir koleksiyondur. Pafta setlerini yayınlayabilir, iletebilir veya arşivleyebilirsiniz. Birçok proje çizimini, Sheet Set Manager ile pafta setleri halinde yönetebilirsiniz.

AutoCAD Sheet Set Structure

AutoCAD Sheet Set Oluşturma

AutoCAD’de yeni bir sheet set oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  • Aplikasyon Menüsü >> New >> Sheet Set
AutoCAD Create Sheet Set
  • Çıkan penceredeki seçeneklerden birini seçin ve adımları takip edin. Seçeneklerle ilgili açıklamaları dikkatle okuyun ve size uygun olanı seçin.
    • An example sheet set: Bu seçenek size varsayılan ayarlar ile hazır bir yapı ile yeni bir sheet set oluşturur. Sheet set oluşturulduktan sonra layoutları ayrı ayrı aktarabilirsiniz.
    • Existing drawings: Bu seçenek size birden fazla çizim barındıran klasör seçme olanağı verir. Bu çizimlerdeki layoutlar, oluşturulan yeni sheet sete otomatik aktarılabilir.
AutoCAD Create Sheet Set
  • Bir isim, açıklama ve kaydedeceğiniz klasörü belirtin.
AutoCAD Create Sheet Set
  • Finish butonuna bastığınızda oluşturulan yeni sheet set, Sheet Set Manager penceresinde görünecektir.
Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın