İçeriğe geç

Etiket: öğrenmek

Öğrenmek

     Sahip olmak düşüncesine yönlendirilmiş öğrenciler, bir dersi dinlerken bir yandan anlatılan şeyler arasındaki mantıklı bağları yakalayarak kavramaya çalışırken, öte yandan da bütün anlatılanları defterine not ederek, gelecek sınavda başarılı olmayı amaçlar. Ama bu arada, anlatılan şeylerin içeriği üzerinde pek düşünmez, ona karşı bir tavır almazlar. Böylelikle öğrendikleri şeyler, onların düşünce dünyasının bir parçası haline gelmediği için, kişisel gelişimlerine hiçbir katkıda bulunmazlar. Bu öğrencilerin yaptıkları, duydukları ve hafızalarında sakladıkları teorileri, yeri geldiğinde eksiksiz ve katkısız olarak yinelemekten ibarettir. Konunun içeriği ile öğrenci, birbirlerine yabancıdırlar. Öğrenci, başkaları tarafından varılan (ya onların kendi vardıkları ya da başkalarından alıntı yaptıkları) bazı sonuçların…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Mühendislik Hayat Boyu Öğrenmeyi Gerektirir

   İnsan, doğumundan itibaren, hayat boyu devam eden bir öğrenme sürecine girer. Bu öğrenme süreci içerisinde, hayatın doğal akışı içerisinde gerçekleşen öğrenme insanın yaşama ayak uydurması ve hayatını idame ettirmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bununla beraber insanlar kendilerini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek, karşılaştığı sorunlarla başa çıkmak, yaşadığı dünyada hatta uzayda olup bitenleri anlamak, yeni beceriler kazanmak, daha iyi yaşamak, itibar kazanmak, diğer insanlara yardımcı olmak, gelir elde etmek vb. nedenlerle ayrı bir öğrenme çabası içerisinde olurlar. Modern çağda, toplumlar bu süreci, daha küçük yaşlardan itibaren planlı ve bir seviyeye kadar zorunlu bir eğitim haline getirmişler. İnsanlığın bu ortak…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak