İçeriğe geç

Bulon Delikleri Arası Uzaklıklar

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK‘in 13.3.6, 13.3.7 ve 13.3.8 maddesinde, bulonlar için açılan standart dairesel, büyük dairesel ve oval delikler arası ve eleman kenarına olması gereken uzaklıklar şu şekilde belirtilmiştir:

  • Standart dairesel, büyük dairesel ve oval deliklerin merkezleri arasındaki uzaklık, bulon çapının üç katından az olamaz.
  • Boyalı veya korozyon etkisinde olmayan boyasız elemanlarda, bir profil ile bir levhayı veya iki levhayı sürekli olarak birbirine bağlayan bulonların kuvvet doğrultusundaki aralıkları, birleşen ince parçanın kalınlığının 14 katından ve 200 mm’den fazla olamaz.
  • Standart dairesel delik merkezinden, herhangi bir doğrultuda eleman kenarına olan uzaklık, aşağıdaki Tablo 13.9’da bulunan değerlerden az olamaz. 
  • Büyük dairesel delik ve oval delik merkezinden eleman kenarına olan uzaklık, standart dairesel delik için gerekli olan değere, aşağıda bulunan Tablo 13.10’daki C değeri ilave edilerek bulunan uzaklıktan az olamaz.
  • Herhangi bir bulonun merkezinin en yakın eleman kenarına olan uzaklığı, bağladığı elemanın kalınlığının 12 katından ve 150 mm’den fazla olamaz.

NOT: İstisnalar için yönetmeliğin, yukarıda belirttiğim ilgili maddelerini inceleyiniz.

Bulonlar için delik mesafeleri

Tablo 13.8 – Bulonların Karakteristik Delik Boyutları için buraya , Bulonların Karakteristik Gerilme ve Dayanımları için de buraya bakabilirsiniz.

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın