İçeriğe geç

Hangi Yapısal Analiz Yazılımı?

yapısal analiz yazılımı

Günümüzde, bilgisayar yazılımları, her alanda olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de vazgeçilmez olmuştur. İnsan, eşya, kar, su ve araç yükleri gibi hareketli, rüzgar ve makine yükleri gibi dinamik, deprem gibi kesin biçimde öngörülemez, dinamik yükler altında bina, köprü, baraj, endüstriyel tesisler gibi türlü yapının taşıyıcı sisteminin analiz ve dizaynı gibi son derece karmaşık ve zorlu bir iş yapan inşaat mühendislerinin günümüzdeki en büyük yardımcısı bu yapısal analiz yazılımlarıdır.

İnşaat Mühendisliği ve Yazılım

İnşaat mühendisliği konusu işler, karmaşık ve zorlu problemler içeren, yüksek oranda doğruluk gerektiren, hassas ve optimizasyon için çok sayıda tekrarlı analiz ve çözüm  gerektiren işlerdir. Bundan dolayı her zaman bilgisayar yazılımcılarının ilgi alanı olmuştur. İnşaat mühendisleri, neredeyse ortaya çıktığı günden bu yana, bilgisayar ve yazılım teknolojisini kullanmaktadırlar.

Günümüzde ise, inşaat mühendisliğinde kullanılan bir çok gelişmiş yazılım ortaya çıkmıştır. Bunlardan en bilinenleri SAP2000, ETABS, Robot Structural Analysis, IdeCAD StatikSTA4CAD, Prota Structure yazılımlarıdır. Hiperstatik yapı sistemlerinin analizi, boyutlandırması ve optimizasyonu gibi karmaşık problemlerin kısa zamanda ve doğru bir şekilde çözülmesi, bu gelişmiş yazılımlar sayesinde mümkün olmuştur. Sadece analiz ve dizayn değil, yapının, neredeyse gerçeğe yakın modellenmesi ve çeşitli yükler altında yapı sisteminin davranışının simülasyonu da mümkün olmuştur. Bu alandaki yazılımlar, bilgisayar ve yazılım teknolojisindeki hızlı gelişmelere paralel olarak gelişmeye devam etmektedir.

Hangi Yazılımı Kullanmalı?

Bilgisayar ve yazılım teknolojisi geliştikçe artan yazılım sayısı, mühendisleri, hangi yazılımı kullanması gerektiği sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır.  Her birinin iyi veya kötü olduğu konular, farklı yapı türleri için özelleşmiş olanlar olsa da hepsinin, alanlarında çok iyi yazılımlar olduğu söylenebilir. Durum böyle olunca, hangi yazılımın kullanılması gerektiği, projenin niteliği, yapının tipi, lokasyonu, yazılımın kullanım kolaylığı, desteklediği yönetmelik  ve standartlar, çözebildiği yapı sistemleri (betonarme, çelik, ahşap, hafif çelik, kompozit, yığma vs.) ve lisans maliyeti gibi konulara bağlıdır. Ancak, yine de, projenin niteliği, lokasyonu ve taşıyıcı sistemine bağlı olarak bazı önerilerde bulunabilirim.

  • Sadece Türkiye’de ve betonarme veya çelik bina türü yapı projeleri için ETABS, İdeCAD, STA4CAD veya Prota Structure yazılımlarından biri kullanılabilir.
  • Bina dışında farklı yapı türleri ve betonarme veya çeliğin yanında ahşap, hafif çelik, kompozit veya yığma yapı sistemleri projeleri için SAP2000 veya Robot Structural Analysis programlarından birinin kullanılması gerekecektir. 
  • Sadece Türkiye değil yurt dışı için ve betonarme veya çeliğin yanında ahşap, hafif çelik, kompozit ve yığma taşıyıcı sistemlerinin kullanıldığı bina projeleri için ETABS veya Robot Structural Analysis programı uygun olacaktır.
  • Çizim, detay ve tasarım işleri için AutoCAD veya Revit gibi Autodesk yazılımları kullanılıyorsa kolay ve hızlı entegrasyon, iş akışı ve karşılıklı veri alış-verişi için Robot Structural Analysis programı en uygun tercih olacaktır.
  • Aynı şekilde; çelik detay ve imalat çizimleri için Autodesk Advance Steel kullanılıyorsa  yine, kolay ve hızlı iş akışı ve karşılıklı veri alış-verişi için Robot Structural Analysis programı en uygunu olacaktır.
  • Hem Türkiye’de hem de yurtdışında, farklı yapı türleri ve yapı taşıyıcı sistemleri ile bir çok farklı yönetmelik ve standarda uygun olarak yapılacak projeler için en uygun program ise SAP2000 olacaktır.

Konuyla ilgili olarak İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Beğendiyseniz paylaşın.

Tek Yorum

Bir yanıt yazın