İçeriğe geç

IMO Sürekli Eğitim Merkezi

IMO-Sürekli Eğitim Merkezi

Her meslekte olduğu gibi inşaat mühendisliğinde de okul sonrası mesleki eğitim hayati önem arz etmektedir. Baş döndürücü bir hızla artan ve güncellenen bilgi birikiminden yararlanmak, aynı hızla gelişen teknolojiden faydalanmak ve güncel mesleki bilgileri edinmek, bir mühendis için çok önemlidir. Bunun yanında, günün şartlarına göre sürekli değişen ve güncellenen mesleki teknik ve idari mevzuatı takip etmek ve mesleki faaliyetlerini buna göre uyarlamak da mesleki başarı için oldukça önemlidir. Ülkemizde, okul sonrası mesleki eğitim faaliyetleri çoğunlukla meslek odaları tarafından yürütülmektedir. Ancak, mesleki başarı için büyük önem arz etmesine rağmen, yoğun ve yorucu çalışma koşulları, eğitim faaliyetlerine her yerden erişimin kısıtlı olması,  mühendislerin çoğunluğunun eğitimlere rağbet etmemesi gibi nedenler bu konudaki çabalardan beklenen sonucun alınmasını zorlaştırmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendislerinin eğitim ve gelişimi için bir çok eğitim faaliyeti düzenlemektedir. Ancak bu faaliyetler, daha çok, üye sayılarının yüksek olduğu büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden, diğer şehirlerdeki  mühendisler bu eğitimlerden yararlanamamaktadır. Yaşanan  Covid-19 pandemisinin, online eğitim teknolojilerinin gelişimini ve kullanımını olağanüstü bir şekilde hızlandırmasıyla, bir çok kurum ve kuruluş gibi IMO da bu değişime hızla ayak uydurmuş ve bir çok online mesleki eğitim programı düzenlemiştir. Böylece, ülkenin her tarafından bu tür eğitimlere erişim imkanı oluşmuştur. Bu çabaların devamı olarak, IMO tarafından, Meslek İçi Eğitim Kurulu bünyesinde, Ocak 2022’de Sürekli Eğitim Merkezi (IMO-SEM) oluşturulmuştur.

Ülkenin her yerinden ve istenilen zamanda erişim imkanı sağlayan eğitimleri hazırlayanlar arasında, Prof. Dr. Uğur Ersoy ve Prof. Dr. Tuğrul Tankut gibi efsane isimler de bulunmaktadır. Çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlerin yanı sıra çeşitli konularda hazırlanan özel eğitimler, inşaat mühendislerinin, kendilerini mesleki olarak geliştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

Henüz planlama aşamasında olan bir çok konu olmakla beraber Şantiye Şefliği Temel Eğitimi, İmar Mevzuatı, Kamulaştırma, Afet Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm, Kaba İnşaat İşleri gibi bazı konularda eğitimler hazırlanmış durumdadır. Hazır ve planlanan eğitimleri incelemek, kayıt olmak ve IMO tarafından sağlanan diğer mesleki kaynaklara ulaşmak için İnşaat Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi sitesine bakabilirsiniz.

Öğrenme, sadece okulda değil hayat boyu sürmelidir ve mühendislik hayat boyu öğrenmeyi gerektirir.

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın