İçeriğe geç

Kaynakların Etkin Kalınlıkları

 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK‘in 13.2.1, 13.2.2 ve 13.2.3 maddelerinde kaynakların etkin kalınlıkları belirtilmektedir. Buna göre;

  • Tam penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlıkları, birleşen parçalardan ince olanın kalınlığına eşit olarak alınacaktır.
  • Kısmi penetrasyonlu küt kaynakların etkin kalınlıkları, kaynak konumuna ve kaynak ağzının tipine göre Tablo 13.1‘de verilmiştir.
  • Enkesiti eğrisel kenarlı küt kaynakların etkin kalınlıkları, deneysel yöntemlerle farklı etkin kalınlıkların geçerliliği gösterilmedikçe, kaynak metalinin eğik yüzey hizasına kadar doldurulması halinde tablo Tablo 13.2‘de verilmiştir.
  • Kaynak metalinin eğik yüzey hizasına kadar doldurulmadığı enkesiti eğrisel kenarlı küt kaynakların etkin kalınlıkları, Tablo 13.2‘de verilen değerler, esas metal yüzeyinden itibaren kaynak yüzeyine kadar ölçülen en büyük kaynaklanmayan yükseklik kadar azaltılarak belirlenecektir.
  • Kısmi penetrasyonlu küt kaynağın minimum etkin kalınlığı, hesaplanan kuvvetin güvenle aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.3‘de verilen minimum kalınlıklardan az olamaz. Minimum kaynak kalınlığı, birleşen iki parçanın ince olanı esas alınarak belirlenecektir.
  • Köşe kaynağın etkin kalınlığı, kaynak kökünden kaynak yüzeyine olan en kısa uzunluk (kaynak enkesiti içine çizilebilen üçgenin yüksekliği) olarak dikkate alınacaktır.
  • Köşe kaynakların minimum etkin kalınlığı, hesaplanan kuvvetin güvenle aktarılmasını sağlayacak kaynak kalınlığından ve Tablo 13.4‘de verilen minimum kalınlıklardan az olamaz. Bu koşullar, kısmi ve tam penetrasyonlu  küt kaynakların takviye edilmesi amacıyla kullanılan köşe kaynaklar için geçerli değildir.
  • Köşe kaynakların maksimum kalınlığı, kaynaklanan elemanın kenar kalınlığı (t) 6 mm ve daha ince ise 0,7 t kalınlığından büyük olamaz. Kaynaklanan elemanın kenar kalınlığı (t) 6 mm’den daha kalın ise, öngörülen kaynak kalınlığının sağlanabilmesi amacıyla, 0,7 (t-2 mm) şeklinde belirlenecektir.
  • Kalınlığı 16 mm veya daha ince elemanlar içinde teşkil edilen dairesel ve oval dolgu kaynakların kalınlıkları, eleman kalınlıklarına eşit alınacaktır. Kalınlığı 16 mm’yi aşan elemanlarda, kaynak kalınlığı en az eleman kalınlığının yarısı kadar alınacaktır; ancak bu değer 16 mm’den da az olamaz.
Kısmi Penetrasyonlu Küt Kaynakların Etkin Kalınlıkları
Enkesiti Eğrisel Kenarlı Küt Kaynakların Etkin Kalınlıkları
Köşe Kaynakların Minimum Kalınlıkları
Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın