İçeriğe geç

Şantiye Şefleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yönetmelik

Mart 2019 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte önemli değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin 1, 4, 6, 7, 8, 9 ve 11. maddelerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ancak en önemli değişiklik, şantiye şeflerinin, aynı anda üstlenebilecekleri farklı işlerle ilgili olmuştur.  Mevcut yönetmelikte, mimar ve mühendis olan şantiye şefleri, toplam inşaat alanı 30000 m²’yi geçmemek kaydı ile, aynı anda beş farklı yapım işini üstlenebilmekteydi. Bu değişiklik ile mimar ve mühendis olan şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri farklı iş sayısı, inşaat alanlarına bağlı olarak sınırlandırılmıştır.

Değişiklik ile mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

a) 1.500 m²’yi geçmeyen dört işi,

b) 4.500 m²’yi geçmeyen üç işi,

c) 7.500 m²’yi geçmeyen iki işi üstlenebilir.

Yapı inşaat alanı 7.500 m²’yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez.

Mevcut yönetmelikte en fazla 30000 m² iş üstlenilebilirken bu değişiklikte tek bir iş için inşaat alanı sınırı getirilmemiştir.

Teknik öğretmen ve teknikerler ise değişiklik ile inşaat alanı 1500 m²’yi geçmeyen ve aynı anda üç işi geçmeyecek şekilde belirli sınıftaki yapıların şantiye şefliğini üstlenebilecek. 

Bir diğer önemli değişiklik de; 7. maddeye eklenen 10. fıkrada belirtildiği üzere; şantiye şefinin, inşaat alanı 4.500 m²’yi geçmeyen üç iş üstlenebilmesi için daha önce inşaat alanı 1.500 m²’yi geçmeyen bir işi,  7.500 m²’yi geçmeyen iki iş üstlenebilmesi için daha önce inşaat alanı 1.500 m²’yi geçen bir işi, 7.500 m²’yi geçen bir iş üstlenebilmesi için ise daha önce inşaat alanı 4.500 m²’yi geçen bir işi bitirmiş olması gerekiyor olmasıdır.

Yine  7. maddeye eklenen 11. fıkraya göre, şantiye şefleri, şantiyelerde yürütülen faaliyetleri iş programına uygun şekilde e-Şantiye Şefi Sistemine işlemek zorundadır.

Yapılan bu önemli değişikliklerin 31.12.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğini de belirtelim.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın