İçeriğe geç

Etiket: Mühendislik Meslek Ahlakı

ABD Profesyonel Mühendisler Ulusal Derneği – Mühendisler için Ahlak İlkeleri*

Giriş Mühendislik, bilgili olmayı gerektiren önemli bir meslektir. Bu mesleğin üyeleri, yaptıkları işin bütün insanların yaşam niteliği üzerinde doğrudan ve yaşamsal etkisinin olduğunu bilirler. Bundan dolayıdır ki, mühendislerce sağlanan hizmetler dürüstlüğü, tarafsızlığı, adaleti, eşitliği gerektirir ve toplum sağlığı, güvenliği ve refahını korumaya adanmış olmalıdır. Mühendis, en yüksek ahlaki davranış ilkelerine bağlı kalmayı gerektiren bir profesyonel dürüstlük ilkesi uyarınca çalışmalıdır. I. Temel İlkeler Mühendisler, mesleğinin gereklerini yerine getirirken aşağıdaki ilkelere uymalıdır: Toplumun güvenliği, sağlığı ve refahını her şeyin üstünde tutmalıdır. Yalnızca deneyimli olduğu alanlarda hizmet vermelidir. Toplumu ilgilendiren açıklamalarında objektif ve dürüst olmalıdır. Her bir işveren veya müşterisi adına sadık ve…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Mühendislik ve Meslek Ahlakı

     Ahlak, genel olarak insanın davranış tarzını ifade eden bir kavramdır. TDK Genel Türkçe Sözlüğü, “ahlak”ı “Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları…” şeklinde tanımlar. Ancak TDK’nın yaptığı tanımlamada bir zorunluluktan bahsedildiği için bunun tam olarak “ahlak” kavramının karşılığı olmadığını düşünüyorum. Toplumsal kural ve davranış biçimlerine uygun davranmak bir ahlak ölçüsü olmakla beraber ahlak, daha çok, insanın kendi iradesiyle geliştirdiği davranış biçimidir. Ahlak, aynı zamanda insanın kişisel karakterinin de bir yansımasıdır. Bununla beraber insanın yaşamı boyunca aldığı eğitim, yaşam koşulları, inançları, çevresi, başından geçen önemli olaylar vb. bir çok etken davranış tarzını etkiler.     …

Beğendiyseniz paylaşın.
2 Yorum