İçeriğe geç

Etiket: Önemli İşlere Öncelik

Hizmet

           Hizmet, tüm zamanların büyük kişilerini öne çıkaran ve hatırlanmalarını sağlayan erdemdir. Ona inananları soylulaştırır. Dünyadaki iki büyük gurubu (yardım edenleri ve engel oluşturanları, yükseltenleri ve yaslananları, katkıda bulunanları ve yalnızca tüketenleri) birbirinden ayıran çizgidir. Vermek almaktan ne kadar iyidir! Her türlü hizmet saygın ve güzeldir. Başkalarına cesaret vermek, sempati ve ilgi göstermek, korkularını dağıtmak, kendilerine güvenmelerini sağlamak ve kalplerinde umut uyandırmak; kısacası, onları sevmek ve bunu göstermek, en paha biçilmez hizmeti yerine getirmektir. Bryant S. Hinckley Stephen R. Covey, Önemli İşlere Öncelik, Varlık Yayınları, 2005 Herkes kahraman olabilir… Çünkü herkes hizmet edebilir. Hizmet edebilmek için…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Gurur

          İlkeli yaşam tarzının önündeki en büyük engel ve tehlike gururdur. Her ne kadar bu sözcüğü bir şeyden ya da birinden alınan derin bir keyif ya da zevki (yaptığımız mükemmel bir işten, bir şeyi çok iyi yapan çocuğumuzdan duyduğumuz gurur) belirtmek için kullanıyor olsak da, gurur aynı zamanda hayattaki en zarar verici paradigmalardan birini de betimler.      “Gururlu” sözcüğünü düşünürsek, bu olumsuz boyutu daha iyi anlayabiliriz. Gururlu bir kişi temelde rekabetçidir, sürekli olarak kendini başkalarından üstün tutmaya çalışır. C. S. Lewis’in sözleriyle:     “Gurur bir şeye sahip olmaktan değil, sadece öteki kişiden daha fazlasına sahip olmaktan…

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak

Gerçekliğe Karşı Yanılsama

     Yaşamda sorunlar, ektiğimizle biçmeyi umduğumuz şeyler birbirinden tamamen farklı olduğunda ortaya çıkar.      Temel paradigmalarımızın çoğu ve onlardan üreyen süreç ve alışkanlıklar, kendilerinden beklemeye itildiğimiz sonuçları hiçbir zaman vermeyeceklerdir. Kestirme yollar arayanlar, reklamlar, ayın programı eğitimi ve yetmiş yıllık kişilik etiği edebiyatı tarafından yaratılan bu paradigmalar aslında pratik çözüm yanılsamasına dayanır. Bu da temel ihtiyaçlarımızın farkına varmamızı engellemekle kalmaz, o ihtiyaçları giderme yöntemimizi de etkiler. Stephen R. Covey, Önemli İşlere Öncelik, Varlık Yayınları, 2005

Beğendiyseniz paylaşın.
Yorum Bırak