İçeriğe geç

Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Yönetmeliği

Tasarım Gözetimi

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018, Madde  1.3’te belirtilen Özel Konularda Tasarım Gözetimi ve Kontrolü ile ilgili, Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 28.09.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Bina Deprem Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen, ileri tasarım yöntemleri ve teknoloji gerektiren, özellik arz eden binalar için yapılacak değerlendirme, tasarım ve projelerde, işin başından tamamlanmasına kadar zorunlu olan “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetinin nasıl sağlanacağı, bu hizmeti kimlerin verebileceği ve bu hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektedir. 

Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Kapsamı

Bina Deprem Yönetmeliği, Madde 1.3.2’ye göre aşağıdaki hususlar, “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmetine tabidir.

 • Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri
 • Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin Tanımlanması
 • Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri
 • Çok Modlu İtme Yöntemleri İle Deprem Hesabı
 • Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı
 • Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı
 • Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yapı-Kazık-Zemin etkileşimi Hesapları

Tasarım Gözetmenliğine Kabul Şartları

 • Sabıka kaydı olmamak.
 • Daha önce, kendi isteği dışında tasarım gözetmenliği sicilinden çıkarılmamış olmak.
 • Meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da mesleki faaliyetten sürekli olarak men edilmemiş olmak.
 • Kendisi veya ortağı olduğu şirket adına girdiği ihalelerden dolayı herhangi bir nedenle yasaklama almamış olmak.

Yönetmelikte, Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında beş, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında iki olmak üzere yedi farklı tasarım gözetmenliği uzmanlık alanı belirlenmiş. Tasarım gözetmenliği belgesi için bakanlığa yazılı olarak başvurmak gerekiyor. Mesleğinde fiilen en az beş yıldan beri çalışanlar ile tasarım gözetmenliği uzmanlık alanına göre, yönetmelik ekinde belirtilen yeterlilik koşullarını taşıyanlara tasarım gözetmenliği belgesi verilecek. Başvurular, yönetmelik, Ek-1’deki değerlendirme kriterlerine göre yapılacak puanlama usulü ile değerlendirilecek. Bu değerlendirmeden en az 60 puan alanlar belgeyi almaya hak kazanacak. Belge beş yıl süreyle geçerli olacak. Beş yıl sonunda belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Tasarım Gözetimi Değerlendirme Kriterleri

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

IMO’nun yönetmelik hakkındaki görüşlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın