İçeriğe geç

Binanızın Depremde Yıkılmaması İçin Yapmanız Gerekenler

     Türkiye’nin hatta dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, bulunduğunuz yerde her an yaşanması muhtemel olan bir depremde evinizin veya binanızın yıkılmaması için ya da yeni yapmayı düşündüğünüz binanız için aşağıdakileri vakit kaybetmeden mutlaka yerine getirmenizi tavsiye ediyoruz.

     Yapılacak olanlara bakıldığında, ilk başta insana zor ve masraflı gelebilir ancak depremlerde binaların yıkılmasının ve içerisinde insanların ölmesinin yarattığı sonuçları düşündüğümüzde ne kadar zor ve masraflı da olsa kesinlikle yerine getirilmesi gereken işler olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu sayılan işler için yapılan masraflar, binanın toplam maliyeti içerisinde değerlendirildiğinde çok küçük miktarlar olmaktadır. Yerine getirilmesi hiç de zor değildir.

YENİ YAPILACAK BİNALAR

 1. Binanızı yapacağınız arsa için mutlaka sağlıklı bir zemin etüdü yaptırın.
 2. Bağlı bulunduğunuz belediyeye müracaat ederek arsanız için imar durumu belgelerini alın.
 3. Binanın kullanıma amacına ve imar planına en uygun şekilde planlarının yapılması için bir mimara başvurun.
 4. Yapılan mimari projeye uygun olarak, zemin etüdü, bölgenin deprem koşulları ve kullanım amacına göre binanın maruz kalacağı yüklere göre yapısal analizinin yapılması, binanın taşıyıcı sisteminin nasıl olacağı, kolon, kiriş ve perde betonlarının ebatları, içerisine konulacak demirin niteliği ve miktarı, kullanılacak betonun niteliğinin ne olacağı v.b. bilgilerin belirlendiği betonarme projelerin yapılması için bir inşaat mühendisine başvurun.
 5. Binanızın sıhhi, varsa kalorifer ve asansör tesisatı için makine mühendisine, elektrik tesisatı için elektrik mühendisine müracaat ediniz.
 6. Bina ile ilgili mimari, betonarme, mekanik ve elektrik tesisatını bir arada çözen bir proje ofisine müracaat ederek, tek bir yerden proje işlerini halledebilirsiniz.
 7. Yaptırdığınız projeleri kontrol etmesi, inşaatınız için ilgili belediyeye ruhsat müracaatlarında bulunması ve diğer gerekli resmi prosedürleri takip etmesi ve en önemlisi binanızın yapımı süresince gerekli kontrolleri yapması için bir yapı denetim firması ile sözleşme yapın.
 8. Binanızın inşaatını yapması için, iyi bir inşaat firması ile sözleşme yapın.
 9. İnşaatınızı yapacak inşaat firmasının, sizin inşaatınız için SGK’dan işyeri sicil kaydı yaptırdığından ve çalıştıracağı bütün işçileri bu sicil kaydı üzerinden sigorta girişlerinin yapıldığından emin olun.
 10. İnşaat firmasının gerekli SGK işyeri sicil kayıtlarını yaptırmadan ve inşaat ruhsatı almadan inşaata başlamayın.
 11. Eğer inşaat işlerini kendiniz yürütmeyi planlıyorsanız, inşaata başlamadan önce, SGK’ya gerekli müracaatları yapıp inşaatınız için işyeri sicil kaydı yaptırın. Çalıştıracağınız bütün işçilerin bu işyeri üzerinden sigorta girişlerini yapın.
 12. Yapı denetim firmasının inşaatınızın her aşamasını kontrol ettiğinden ve kullanılan demir ve betondan zamanında gerekli numunelerin alınıp yetkili bir laboratuvarda teste tabi tutulduğundan ve test raporlarının alındığından emin olun.
 13. Laboratuvardan alınan raporları kendiniz bizzat kontrol ederek, demir ve betonunuzun standartlara uygun olduğundan emin olun.
 14. Laboratuvar testlerinde uygunsuz çıkan betonun döküldüğü bütün kısımların yıkılıp yeniden yapılmasını isteyin.
 15. Standartlara uygun olmayan ve belgelenmeyen malzeme kullanılmasına izin vermeyin.
 16. Laboratuvar testlerinde uygunsuz çıkan veya inşaat yönetmelik ve standartlarına uymayan, paslanmış, çamura bulanmış, kirlenmiş inşaat demirinin kullanılmasına izin vermeyin.
 17. Plywood kalıbın yağlanmasına kesinlikle izin vermeyin. Normal kalıp tahtasının da bağlanmadan en az bir gün önce yağlanmış olduğundan ve kalıp tahtası üzerinde fazlalık yağ bulunmadığından emin olun. Bağlanan kalıbın yağlanmasına müsaade etmeyin.
 18. Demire bulaşacak şekilde kalıbın aşırı yağlanmasına izin vermeyin.
 19. Beton dökmeden, tesisat projesine uygun bir şekilde, boru ve kabloların geçeceği yerlerde, kalıpta uygun boşluklar bırakıldığından emin olun. Kolon ve kirişlerin içerisine kablo, boru veya baca boşluğu bırakılmasına izin vermeyin.
 20. Beton dökmeye başlamadan önce yapılan kalıp ve demir işlerini yapı denetim firmasının mühendislerine kontrol ettirip, projeye uygun olduğundan emin olduktan sonra, beton dökülecek kalıp ve demiri iyice temizlettirip (gerekirse yıkattırıp) gerekli tutanakları tutmadan beton döktürmeyin.
 21. Betonu uygun hava koşullarında dökmeye özen gösterin. +5 derecenin altında ve +30 derecenin üstündeki hava sıcaklıklarında beton dökülmesine izin vermeyin.
 22. Hava sıcaklığının uygun olmadığı koşullarda beton dökmek zorunda kalırsanız, ilgili standartlara uygun önlemlerin alındığından emin olun.
 23. Beton döküldükten sonra en az yedi gün boyunca uygun bir şekilde beton kürü uygulanmasını sağlayın.
 24. İnşaatı yapan firmanın veya işi yapan ustaların proje dışı uygulamalar konusunda sizleri yönlendirmesine veya projeye uygun olmayan işler yapmasına izin vermeyin.
 25. Daha ekonomik olacağı gerekçesiyle projeye uymayan malzeme kullanılmasına veya imalat yapılmasına izin vermeyin.
 26. İnşaat sırasında değişlik yapılması gerektiğinde mutlaka yapı denetim firması ve projeyi yapan mühendislere konuyu iletip onların uygun göreceği şekilde gerekli değişikliği yaptırın.
 27. Tesisatçıların boru veya kablo geçireceği yerlerde, kolon ve kirişleri kırmasına izin vermeyin. Hele demir kesmelerine katiyyen müsaade etmeyin. Bunu yapmaya kalkanları hemen kovun.
 28. Binanızın inşaatını bitirdiğinizde yapı denetim firması tarafından belediyeden binanızın yapı kullanma ruhsatının alınmasını sağlayın.
 29. Yapı kullanma ruhsatı almadan binayı kullanmayın.

MEVCUT BİNALAR

 1. Binanızın mevcut durumunun belirlenmesi için bir inşaat mühendisine veya yapı denetim firmasına müracaat edin.
 2. Yapılan inceleme ve değerlendirmede binanızın yeteri kadar sağlam olmadığı tespit edilirse ve güçlendirilerek sağlamlaştırma imkanı varsa güçlendirme projelerinin hazırlanması için bir inşaat mühendisine müracaat edin.
 3. Yapılan inceleme ve değerlendirmede binanızın yeteri kadar sağlam olmadığı ve güçlendirme imkanı olmadığı veya güçlendirmenin ekonomik olmayacağı tespit edilirse, binanızı yıkıp yerine yenisini yapın.
 4. Sağlam olmayan binayı güçlendirme veya yıkıp yeniden yapma imkanınız yoksa en kısa zamanda binayı boşaltın. Gerekli güçlendirmeleri yapmadan veya binayı yıkıp yeniden yapmadan kesinlikle kullanmayın.
 5. Bina yıkılıp yeniden yapılacaksa yukarıda yeni yapılacak binalar için yazılanlara bakın.
 6. Eğer mevcut bina güçlendirilecekse sonraki maddelere bakın.
 7. Bina güçlendirme işi nispeten özel bilgi, tecrübe ve ekipman gerektirdiğinden, yapılan güçlendirme projelerini uygulayabilecek, bu konuda tecrübeli ve yeteri kadar donanımı olan bir firma ile sözleşme yapın.
 8. İşi bilmeyen usta veya firmalara güçlendirme işinizi yaptırmayın.
 9. Kendiniz güçlendirme işini yürütmeye çalışmayın.
 10. Güçlendirme işinizi yapacak inşaat firmasının, sizin inşaatınız için SGK’dan işyeri sicil kaydı yaptırdığından ve çalıştıracağı bütün işçileri bu sicil kaydı üzerinden sigorta girişlerinin yapıldığından emin olun.
 11. İnşaat firmasının gerekli SGK işyeri sicil kayıtlarını yaptırmadan ve inşaat ruhsatı almadan işe başlamayın.
 12. Güçlendirmeyi yapan firmanın veya işi yapan ustaların proje dışı uygulamalar konusunda sizleri yönlendirmesine veya projeye uygun olmayan işler yapmasına izin vermeyin.
 13. Yaptırdığınız güçlendirme projelerini kontrol etmesi, güçlendirme inşaatı için ilgili belediyeye ruhsat müracaatlarında bulunması ve diğer gerekli resmi prosedürleri takip etmesi ve en önemlisi güçlendirme işi süresince gerekli kontrolleri yapması için bir yapı denetim firması ile sözleşme yapın.
 14. Yapı denetim firmasının güçlendirme işinin her aşamasını kontrol ettiğinden ve kullanılan demir ve betondan zamanında gerekli numunelerin alınıp yetkili bir laboratuvarda teste tabi tutulduğundan ve test raporlarının alındığından emin olun.
 15. Laboratuvardan alınan raporları kendiniz bizzat kontrol ederek, demir ve betonunuzun standartlara uygun olduğundan emin olun.
 16. Laboratuvar testlerinde uygunsuz çıkan betonun döküldüğü bütün kısımların yıkılıp yeniden yapılmasını isteyin.
 17. Standartlara uygun olmayan ve belgelenmeyen malzeme kullanılmasına izin vermeyin.
 18. Laboratuvar testlerinde uygunsuz çıkan veya inşaat yönetmelik ve standartlarına uymayan, paslanmış, çamura bulanmış, kirlenmiş inşaat demirinin kullanılmasına izin vermeyin.
 19. Daha ekonomik olacağı gerekçesiyle projeye uymayan malzeme kullanılmasına veya imalat yapılmasına izin vermeyin.
 20. Binanızın güçlendirme işini bitirdiğinizde yapı denetim firması tarafından belediyeden binanızın yapı kullanma ruhsatının alınmasını sağlayın.
Beğendiyseniz paylaşın.

2 Yorum

Bir yanıt yazın