İçeriğe geç

Mühendislik ve Toplumsal Sorumluluk

    

     Bilindiği üzere, mühendislik mesleğinin faaliyet alanının direk insanı ve toplumu etkilemesi nedeniyle toplumsal bir sorumluluğu vardır. Doktorluk gibi, öğretmenlik gibi… Ancak bunlardan farklı olarak mühendisliğin toplumsal etkileri daha kitlesel ve daha büyük olmaktadır. Üstelik hem olumlu hem de olumsuz sonuçları toplumun büyük kesimlerini, hatta bazen hayatın akışını etkileyebilmektedir. Öğretmenlik ve dolayısıyla eğitimin de toplumsal etkileri kitlesel olmakla beraber bu etkiler genellikle çok uzun vadelerde hissedilebilirken mühendislik mesleğinin etkileri daha kısa sürelerde ve daha etkili olmaktadır. Gelişmiş, etik ve ahlak sahibi bir mühendislik hizmetinin toplumsal ve kişisel hayatı kolaylaştırıcı ve geliştirici,  dolayısıyla refah artırıcı etkisi yadsınamaz.

     Mühendislik hizmet seviyesindeki kalite bir nevi medeniyet ve gelişmişlik göstergesidir.  Aynı şekilde; yozlaşmış, bilgisiz, kötü ve tamamen kişisel çıkara dayalı bir mühendislik hizmetinin topluma maliyeti de büyük olmaktadır. İnşaat mühendisliği özelinde bunun en belirgin göstergesi depremlerde yaşanan yıkımlardır.  Bu yıkımlar sonucu ortaya çıkan can ve mal kaybının yanında toplumsal hayatta ve bireysel olarak insanlarda oluşturduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar yıllarca hayatı etkilemeye devam etmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Farklı mühendislik disiplinleri için de hem olumlu hem de olumsuz etkileri konusunda bir çok örnek verilebilir. Ancak iş alanının genişliği nedeniyle sanırım bu anlamda toplumda en çok etkiye sahip mühendislik disiplini inşaat mühendisliğidir.

     Bundan dolayı her mühendis, özellikle inşaat mühendisleri, mesleğinin kendisine yüklediği toplumsal sorumluluğun farkında olmalıdır. Yaptığı her işte ve üstlendiği her görevde bunu göz önünde bulundurmalıdır.  Bunun için her açıdan doğru iş yapmak, her mühendisin birinci önceliği olmalıdır. Maddi kazanç ikinci planda olmalıdır. Maddi beklentiler veya ticari kaygılar, yapılan işin (mühendislik hizmetinin) kalitesini etkilememelidir. Her mühendis, verdiği hizmetin olumlu veya olumsuz muhtemel sonuçlarını  göz önünde bulundurmalıdır. Bu sorumlulukla hareket etmeli ve mesleğini icra etmelidir.

Beğendiyseniz paylaşın.

Tek Yorum

Bir yanıt yazın