İçeriğe geç

Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

Deprem yükü

Türkiye Bina Deprem Yinetmeliği (TBDY)-2018, Madde 4.4.4’te, yapı taşıyıcı sistemi elemanlarının analiz ve tasarımında esas alınmak üzere, deprem etkisinin diğer yüklerle nasıl birleştirileceği aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 • G + Q +  0.2S + EH + 0.3EZ
 • 0.9G + H + EH – 0.3EZ

İki Doğrultudaki Yatay Deprem Etkilerinin Birleştirilmesi

Yönetmeliğin 4.4.2.1 maddesinde, yatayda birbirine dik doğrultudaki depremetkilerinin aşağıdkigibibileştireleceği belirtilmiştir.

 • EH = ± EHX ± 0.3EHY
 • EH = ± 0.3EHX ± EHY

Çelik ve Hafif Çelik Binalar

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) uygulanması durumunda (Madde 4.4.4.2 (a));

 • 1.2G + Q +  0.2S + EH + 0.3EZ
 • 0.9G + H + EH – 0.3EZ

Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) uygulanması durumunda (temel tasarımı dışında) (Madde 9.2.5.2);

Çelik binalar için;

 • G + 0.75Q +  0.75S ± 0.75(0.7E)
 • G ± 0.7E
 • 0.6G + 0.75H ± 0.7E

Hafif Çelik binalar için;

 • G + 0.75Q +  0.75S + 0.75(0.7E)
 • 0.6G + H + 0.7E

Burada E = EH ± 0.3EZ ‘dir.

Yük Tanımları

Birleşimlerde yer alan yüklerin tanımları aşağıdadır.

G: Sabit yük

Q: Hareketli yük

S: Kar yükü

H: Yatay zemin itkisi

E: Deprem etkisi

EH: Yatay deprem etkisi

EZ: Düşey deprem etkisi

EHX: X ekseni doğrultusunda yatay deprem etkisi

EHY: Y ekseni doğrultusunda yatay deprem etkisi

Konuyla ilgi diğer yazılar:

TS 500 Yük Birleşimleri

Çelik Yapılar Yönetmeliği Yük Birleşimleri 

Çelik Yapı Analizi İçin Yük Birleşimleri

Betonarme Yapı Analizi İçin Yük Birleşimleri

Beğendiyseniz paylaşın.
Bir yanıt yazın